Wedstrijden voor jong en oud op snelle ijsbanen!

Schaatscircuit.nl

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden van Schaatscircuit.nl/MCLN zijn opgenomen in een reglement. Voor wedstrijden van Schaatscircuit.nl geldt dat wedstrijdreglement. Bij het aanmelden als lid verklaar je akkoord te gaan met het wedstrijdreglement. Hieronder vind je ons privacybeleid.

 

PRIVACYVERKLARING

Schaatscircuit.nl is een initiatief van Masters Circuit Langebaanschaatsen Nederland (MCLN), een bij de KNSB aangesloten vereniging. Dit is de privacyverklaring van Masters Circuit Langebaanschaatsen Nederland (MCLN), gevestigd te Wilnis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30190817, hierna te noemen: ‘Schaatscircuit.nl/MCLN’.

Bewust of onbewust deel jij persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Heb jij vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan info@schaatscircuit.nl.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Naast dat je lid bent van Schaatscircuit.nl/MCLN ben je tevens lid van een andere schaatsvereniging die lid is van de KNSB, via welke jij jouw wedstrijdlicentie hebt afgesloten.  Vanuit jouw lidmaatschap bij die vereniging worden jouw persoonsgegevens opgenomen in de administratie van de KNSB. Deze persoonsgegevens omvatten: naam, geslacht, huisadres met postcode en woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, nationaliteit, telefoonnummer en startdatum van jouw lidmaatschap. Deze gegevens worden ook in onze administratie opgenomen, alsmede jouw bankrekeningnummer en KNSB relatienummer.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

De lidmaatschapsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van het lidmaatschap, waaronder:

  • het opbouwen en onderhouden van jouw lidmaatschap;
  • het communiceren met onze leden;
  • de verwerking van de contributie;
  • het opnemen van gegevens in wedstrijdadministraties, zoals Vantage van de KNSB;
  • het verwerken en publiceren van wedstrijduitslagen van wedstrijden die Schaatscircuit.nl organiseert;
  • het aanmelden van rijders bij internationale wedstrijden bij organisatiecomités vallend onder de IMSSC, ISU en/of IMGA.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Schaatscircuit.nl/MCLN is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Schaatscircuit.nl/MCLN de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Bewaren van persoonsgegevens

Schaatscircuit.nl/MCLN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Schaatscircuit.nl/MCLN jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap dat jij bij Schaatscircuit.nl/MCLN hebt of tenzij Schaatscircuit.nl/MCLN wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht Schaatscircuit.nl/MCLN te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij Schaatscircuit.nl/MCLN op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je moet jezelf bij een dergelijk verzoek identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal Schaatscircuit.nl/MCLN deze verwijdering tevens doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Schaatscircuit.nl/MCLN hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Schaatscircuit.nl/MCLN treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen (<16 jaar)

Indien je als minderjarige (<16 jaar) lid wilt worden, heb je daar nadrukkelijke toestemming van jouw ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger voor nodig. Na aanmelding ontvang je een e-mail waarin schriftelijk akkoord gevraagd wordt van jouw ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Schaatscircuit.nl/MCLN. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Schaatscircuit.nl/MCLN raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

Schaatscircuit.nl/MCLN past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op deze website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Schaatscircuit.nl/MCLN raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Schaatscircuit.nl/MCLN er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Schaatscircuit.nl/MCLN wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via info@schaatscircuit.nl.

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 juni 2018.

ADVERTEERDERS

Dankzij onze adverteerders kunnen wij al deze mooie wedstrijden organiseren. Ook adverteren via onze site en/of nieuwsbrief? Neem contact met ons op via info@schaatscircuit.nl!