Wedstrijden voor jong en oud op snelle ijsbanen!

Schaatscircuit.nl

NK Masters

NK Masters Allround en Afstanden

Jaarlijks staat het NK Masters Allround en Afstanden op de landelijke wedstrijdkalender. Voor het seizoen 2022-2023 staat dit NK gepland op 11/12 februari 2023 in Breda.

Naast de ISU ziet ook de KNSB ziet het belang in van ‘een leven lang sporten’. Eén van de uitwerkingen daarvan is het NK Masters Allround en Afstanden. Het meerjarenopleidingsplan (MJOP) van de KNSB voorziet in de eerste zes stappen van het Long-Term Athlete Development model (LTAD). Met de organisatie van een Masters’ Games (WK voor masters) eens in de 4 à 5 jaar in Nederland en het jaarlijkse NK Masters geeft de KNSB invulling aan fase 7 (Active for Life) van het LTAD-model.

Voor deelname aan het NK Masters gelden er selectiecriteria die door de KNSB samen met MCLN zijn opgesteld. In het document ‘Plaatsingsschema en selectieprocedures NK Masters’ worden de selectiecriteria beschreven en nader toelicht. Voor deelname is een geldige KNSB licentie Langebaan verplicht, lidmaatschap van MCLN is geen vereiste.

Aandachtspunten Masters kampioenschappen

Doping controle
Tot ieders verrassing was er in Enschede bij het Nederlands Kampioenschap Masters 2017 voor de eerste maal dopingcontrole.
 De KNSB hecht waarde aan eerlijke, integere en gezonde sport. Preventie van doping staat voorop in het antidopingbeleid, door middel van voorlichting en controles in samenwerking met partners als NOC NSF, de Dopingautoriteit en de ISU.

De KNSB hanteert het dopingreglement zoals opgesteld door de Dopingautoriteit. Dat geldt dus ook voor masters. Niet alleen ‘een leven lang sporten’, maar ook ‘een leven lang dopingvrij sporten’. Bij een antidopingbeleid horen ook dopingcontroles. Houd hier rekening mee als je mag deelnemen aan het NK Masters Allround en Afstanden.

Reclame uitingen
Afgelopen jaren was het nogal eens onduidelijk welke reclame op je wedstrijdpak en andere sportkleding mocht staan bij kampioenschappen, zoals het NK Masters. Daar is per 30 september 2017 verandering in gekomen. Per die datum is het Reglement Sponsoring en Reclame KNSB voor het schaatsen aangepast.

De achtergrond voor deze wijzigingen:
Het Reglement Sponsoring en Reclame is voornamelijk van belang zodra er sprake is van commerciële waarde voor de betrokken partijen (rijders en deelnemers, hoofdsponsor KNSB, sponsors Topteams, KNSB Talent Teams etc.). Hierbij valt met name te denken aan ISU wedstrijden en wedstrijden op niveau van NK Senioren. Reglementering is noodzakelijk, maar tegelijkertijd is de doelstelling om voor andere categorieën deelname laagdrempelig te houden. Zo zouden rijders die bijvoorbeeld een tweedehands of een geleend pak hebben in bepaalde categorieën gewoon moeten kunnen starten in dat tenue.

Om aan de doelstelling van laagdrempeligheid te voldoen, worden de rechten en plichten aangehouden per categorie en per type wedstrijd. Dit betekent in de praktijk:

Met ingang van seizoen 2017-2018 geldt dat een licentiehouder een sponsorverklaring indient bij de KNSB, indien hij daartoe verplicht is op grond van de bepalingen in “Logorechten Topsport” en/of bij deelname aan (een van) onderstaande wedstrijden. Voor Langebaan en Kortebaan:

  • Wedstrijden die deel uitmaken van de Holland Cup cyclus
  • Nederlandse Kampioenschappen Senioren
  • KNSB-Cup
  • Olympisch kwalificatietoernooi

Bij alle andere wedstrijden (zoals het NK Masters) is elke licentiehouder vrij in het dragen van kleding. Wel moet te allen tijde voldaan te zijn aan de branche exclusiviteit van de hoofdsponsor(en) van de KNSB, zoals jaarlijks vermeld op/in het Reglement Sponsoring en Reclame KNSB voor het Schaatsen. ‘Vrij’ betekent dat er geen enkele restrictie geldt qua aantal logo’s of look en feel zoals bijvoorbeeld nationaal pak (NED) etc.

ADVERTEERDERS

Dankzij onze adverteerders kunnen wij al deze mooie wedstrijden organiseren. Ook adverteren via onze site en/of nieuwsbrief? Neem contact met ons op via info@schaatscircuit.nl!